Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna  Nowy Dwór Maz.
 
O Stacji 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Chemików 6
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
tel: 22-775-34-61
tel/faks: 22-775-27-84
Telefon alarmowy: 0-602-586-438
Godziny pracy Stacji: 7:30 - 15:05



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Dworze Mazowieckim została utworzona w 1954 roku.

Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Nowym Dworze Mazowieckim pełniącym jednocześnie funkcję Dyrektora PSSE jest pan lek.med. Andrzej Kudelski 






P E T Y C J E

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Mazowieckim przyjmuje petycje w formie pisemnej:
  1. Wysłane na adres korespondencyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Dworze Mazowieckim
  2. Złożone osobiście w Sekretariacie Stacji.
  3. Złożone za pomocą środków komunikacji publicznej faksem na numer 22-775-27-84 lub na adres e-mail:nowydwor@psse.waw.pl


PRAKTYKI DLA STUDENTÓW W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna zaprasza studentów na praktyki w administracji rządowej. Szczegóły w zakładce Oferta.